Referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op 21 maart a.s. zijn er niet alleen verkiezingen voor de gemeenteraad. Je kunt deze keer ook stemmen over een nieuwe wet. Dit heet een referendum. Voor dit referendum krijg je een extra stempas. Je kunt hieronder zien hoe die eruit ziet.

De uitkomst van het referendum is een advies aan de regering. De regering mag daarna zelf beslissen of de wet doorgaat. Ze kunnen de wet ook aanpassen.

 

De stempas voor de gemeenteraad is blauw. Heb je de Nederlandse nationaliteit? Of kom je uit een EU-land? Of woon je al vijf jaar legaal in Nederland? Dan mag je stemmen voor de gemeenteraad (van de gemeente waar je staat ingeschreven).

 

 

 

De stempas voor het referendum is geel met rood. Heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan mag je stemmen voor het referendum. Onder de 18 jaar? Dan mag je helaas nog niet stemmen.

 

Bron: ProDemos

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • De taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (MIVD);
  • De voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • Hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op de website referendum Wiv 2017.

Website – referendum Wiv 2017