Stellingen:

  Thema Stelling
1 Woningbouw Noodzakelijke woningbouw gaat vanzelfsprekend ten koste van het Oostzanerveld.
2 Woningbouw Hoogbouw zou veel woningproblemen oplossing in Oostzaan.
3 Woningbouw Geen groene bouw (het tangramplan) op het voormalig Radio 9-terrein is een blunder. Gemiste kans om als Oostzaan iets bijzonders neer te zetten.
4 Verkeer De herinrichting van het Zuideinde schaadt de omgeving, bewoners en ondernemers.
5 Verkeer Flitspalen zijn nodig tegen asociaal rijgedrag in Oostzaan.
6 Verkeer Er moet een extra ontsluitingsweg weg komen ten behoeve het noorden van Oostzaan i.v.m. de verkeersintensiteit langs het lint.
7 Handhaving en toezicht Het beleid ten aanzien van handhaving en toezicht is onvoldoende gebleken de afgelopen raadsperiode(n).
8 Sporthal Zowel de gemeente als de stichting hebben geslapen bij de situatie Sporthal. (situatie was al jaren geleden bekend).
9 Landbouw Oostzaan doet te weinig om boeren te helpen.
10 Zelfstandigheid

 

Op termijn is samengaan met een andere gemeente onvermijdelijk.